SK EN

„Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“
Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska

Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti 80. narodenín PhDr. Jozefa Klačku

Bratislava, 14. – 15. november 2018

O konferencii | Program | Stiahnuť program v pdf

Program

14. NOVEMBER 2018

08:00 – 09:30

Slávnostné otvorenie spojené s gratuláciou, odovzdaním ocenení a úvodnou prednáškou jubilanta
Slovenskí Chorváti – korene a súčasnosť
[ abstrakt ]

*
9:30 – 10:00
Prestávka
*

10:00 – 11:30

Prof. Dr. habil. László Szögi (MTA-ELTE History of Universities Research Group)
Národnostné zloženie a národnostná spolupráca, respektíve národnostné konflikty v štátnych a katolíckych vyšších vzdelávacích inštitúciách v hornom Uhorsku v rokoch 1777 – 1850
[ abstrakt ]

Alex Durovics (MTA-ELTE History of Universities Research Group)
Národnosti v luteránskych lýceách v prvej polovici XIX. storočia
[ abstrakt ]

Mgr. Ladislav Jurányi (Centrum spoločných činností SAV, Ústredný archív SAV)
Arnold Stummer Ipolyi
[ abstrakt ]

Mgr. Martin Čičo (Slovenská národná galéria)
Prínos Spoločnosti Ježišovej ku kultúrnej výmene na našom území v období raného novoveku
[ abstrakt ]

*
11:30 – 13:00
Obed
*

13:00 – 14:30

Mgr. Zita Perleczká (Univerzitná knižnica v Bratislave)
Život a dielo Marcina Bylicu z Olkusza (1433-1493)
[ abstrakt ]

Mgr. Vratislav Zervan, PhD. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Institut für Mittelalter-forschung. Abteilung Byzanzforschung)
„Priateľstvo je pre ľudí tým najväčším statkom.“ Nicasius Ellebodius a jeho okruh priateľov
[ abstrakt ]

Mgr. Svorad Zavarský, PhD. (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV)
Bratislavský básnik Anton Faber (neolatinistický prístup k etnickej pluralite historického Slovenska)
[ abstrakt ]

PhDr. Janka Petőczová, CSc. (Ústav hudobnej vedy SAV)
Nemecký hudobník Friedrich Wilhelm Wagner a jeho vklad do rozvoja zborového spievania na Spiši v 19. storočí
[ abstrakt ]

*
14:30 – 15:00
Prestávka
*

15:00 – 16:10

Mgr. Ján Kovačič (Východoslovenská galéria Košice)
JUDr. Josef Polák – kľúčová osobnosť kultúrnych dejín prvorepublikových Košíc
[ abstrakt ]

PhDr. Peter Mulík, PhD. (Slovenský historický ústav Matice slovenskej)
Nemci v slovenských dejinách a ich prínos k západnej orientácii slovenskej kultúry a civilizácie
[ abstrakt ]

Doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta)
Kontakty slovenčiny s inými jazykmi v staršom období
[ abstrakt ]

***

15. NOVEMBER 2018

09:00 – 10:30

PhDr. Beata Ricziová – Mgr. Oľga Vaneková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov)
Paul Ballus a jeho dielo
[ abstrakt ]

Mgr. Milan Šišmiš (Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav)
Indovia a slovenská spoločnosť
[ abstrakt ]

Mgr. Eva Greschová (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva)
Rudolf Maximovič a jeho vplyv na vývoj ochrany prírody na Slovensku po roku 1918
[ abstrakt ]

Mgr. Veronika Bakičová, PhD. – Mgr. Kamila Fircáková (Univerzitná knižnica v Bratislave)
Českí a maďarskí lídri hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave
[ abstrakt ]

*
10:30 – 11:00
Prestávka
*

11:00 – 12:30

PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV)
Nemeckí etnológovia na Slovensku počas druhej svetovej vojny: veda alebo ideológia?
[ abstrakt ]

PhDr. Silvia Némethová (Univerzitná knižnica v Bratislave, Archív a správa registratúry UKB)
Emil Kumlik, riaditeľ knižnice Alžbetiny univerzity (1914-1918)
[ abstrakt ]

Mgr. Zuzana Bartošová, PhD. (Centrum vied o umení SAV, Ústav dejín umenia)
Prínos migrantov pre výtvarný život Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia
[ abstrakt ]

Prof. PhDr. Mária Čižmárová (Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií)
Vasiľ Petrovič Latta – bádateľ slovensko-ukrajinského jazykového pomedzia
[ abstrakt ]