SK EN

„Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“
Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska

Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti 80. narodenín PhDr. Jozefa Klačku

Bratislava, 14. november 2018

!!! VÝZVA !!! Uzávierka prihlášok príspevkov – 30. jún 2018.
Nová prihláška | Úprava prihlášky

E-mail:
Heslo: