SK EN

„Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“
Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska

Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti 80. narodenín PhDr. Jozefa Klačku

Bratislava, 14. – 15. november 2018

Kontaktná osoba

Mgr. Branislav Geschwandtner
Centrum spoločných činností SAV
Ústredný archív SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava-Karlova Ves

Tel. č.: +421 2 54 77 56 65
e-mail: branislav.geschwandtner@savba.sk