SK EN

„Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“
Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska

Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti 80. narodenín PhDr. Jozefa Klačku

Bratislava, 14. november 2018

!!! VÝZVA !!! Uzávierka prihlášok príspevkov – 30. jún 2018.

Kontaktná osoba

Mgr. Branislav Geschwandtner
Ústredný archív SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava-Karlova Ves

Tel. č.: +421 (2) 5477 5665
e-mail: branislav.geschwandtner@savba.sk