SK EN

„Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“
Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska

Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti 80. narodenín PhDr. Jozefa Klačku

Bratislava, 14. – 15. november 2018

Prihlásenie

Titul
 
Meno *
Priezvisko *
Telefón
E-mail *
Organizácia
Pracovná pozícia
Adresa zamestnávateľa
* Povinný údaj Technické požiadavky na usporiadateľa
Odoslaním formulára dávam v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov pre organizátorov pre účel registrácie na uvedené podujatie.
Súhlasím so spracovaním a zverejnením fotografií a videozáznamu z akcie za účelom informovanosti a propagácie aktivít organizátorov.