SK EN

„Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“
Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska

Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti 80. narodenín PhDr. Jozefa Klačku

Bratislava, 14. november 2018

!!! VÝZVA !!! Uzávierka prihlášok príspevkov – 30. jún 2018.
Nová prihláška | Úprava prihlášky

Titul
 
Meno
Priezvisko
Telefón
E-mail
Organizácia
Pracovná pozícia
Adresa zamestnávateľa
Technické požiadavky na usporiadateľa
pridať ďalšieho autora
Názov príspevku (slovensky)
Abstrakt (slovensky) [max. 1800 znakov]
Názov príspevku (anglicky)
Abstrakt (anglicky) [max. 1800 znakov]
Odoslaním formulára dávam v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov pre organizátorov pre účel registrácie na uvedené podujatie.
Súhlasím so spracovaním a zverejnením fotografií a videozáznamu z akcie za účelom informovanosti a propagácie aktivít organizátorov.